Polityka prywatności serwisu internetowego Motonegocjator.

I. Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności („Polityka Prywatności”) stanowi część regulaminu korzystania z serwisu www.motonegocjator.pl („Regulamin”, „Serwis”). Prosimy o zapoznanie się z jej treścią oraz z całym Regulaminem serwisu Motonegocjator.pl. Niniejsza Polityka może ulegać zmianom, zatem prosimy regularnie odwiedzać tę stronę.
 2. Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejxmowanych przez Motonegocjator w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.motonegocjator.pl oraz powiązanych z nią usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak rejestracja, składanie zapytań ofertowych, przesyłanie opinii oraz wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług Motonegocjator. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (”RODO”) oraz obowiązujące w zakresie danych osobowych przepisy prawa krajowego.
 3. Serwis jest prowadzony przez Sebastian Królak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą K+K Sebastian Królak z siedzibą w Warszawie (kod: 02-495), przy ul. Tadeusza Hennela 10 lok. 34, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 123-11-03-522, REGON: 141606213 („Motonegocjator”). Motonegocjator jest administratorem danych osobowych gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych w związku z korzystaniem przez użytkowników z Serwisu („Użytkownicy”).
 4. W serwisie Motonegocjator.pl mogą znajdować się linki prowadzące do serwisów internetowych będących własnością innych firm. Powyższe serwisy internetowe mogą posiadać własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać. Nie ponosimy odpowiedzialności za produkty oraz praktyki dotyczące prywatności stosowane w serwisach internetowych będących własnością firm trzecich.
 5. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może skorzystać z określonych usług świadczonych przez Serwis.

II. Dane osobowe, cele i podstawy przetwarzania

 1. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu może wiązać się ze zbieraniem i przetwarzaniem przez Motonegocjator danych użytkowników.
 2. Część danych zbieranych i przetwarzanych przez Motonegocjator stanowi dane osobowe.
 3. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ kontaktowałeś się z nami poprzez formularz na stronie www.motonegocjatr.pl/kontakt.html lub http://www.motonegocjator.pl/zapytaj-o-oferte.html lub poprzez wiadomość e-mail.
 4. Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane w następujących celach:
  1. w celu świadczenia usługi. Poprzez świadczenie usług rozumiemy umożliwienie nawiązania kontaktu przez podmiot zamierzający nabyć pojazd zautoryzowanym sprzedawcą określonej kategorii pojazdów.
  2. w celach marketingowych. Oznacza to, że będziemy wysyłać Ci spersonalizowane informacje o charakterze marketingowym np nowych ofertach, programach, konkursach, kampaniach (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Przetwarzamy Twoje dane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Możemy udostępniać Twoje dane na podstawie umów współpracy do firm świadczących usługi marketingowe lub IT dla nas.
  3. w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących i ciążących na nas, w szczególności w celach księgowych i podatkowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
  4. w celach analitycznych. Na podstawie danych o Tobie i innych Użytkownikach serwisu Motonegocjator.pl przygotowujemy zbiorcze analizy i raporty, na podstawie których możemy ulepszać nasz serwis, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
  5. w celach statystycznych i archiwizacyjnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w tym dopełnienia obowiązku rozliczalności wynikającego z RODO, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  6. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  7. w celu badania satysfakcji użytkowników i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  8. w celu obsługi konta i rozwiązywania problemów technicznych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  9. w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu i usług, oraz przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów, jak również w celu rozpoznawania reklamacji na zasadach wskazanych w Regulaminie.

III. Uprawnienia użytkowników:

 1. Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie danych Osobowych gwarantujemy Ci spełnienie wszystkich Twoich praw:
  • prawo do cofnięcia zgód na przetwarzanie Twoich danych kontaktowych w celach marketingowych;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo dostępu do danych. Masz możliwość otrzymania kopii swoich danych podlegających przetwarzaniu, które przechowujemy
  • prawo do usunięcia danych – jeśli Twoje dane nie są już potrzebne do celów, do których zostały pozyskane i nie ma obowiązku prawnego do ich dalszego przetwarzania.
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  • prawo do przenoszenia danych – masz możliwość uzyskania kopii danych w postaci maszynowej.

IV. Odbiorcy danych

 1. Dostęp do danych osobowych użytkownika mogą mieć następujące kategorie podmiotów:
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy Motonegocjator;
  • współpracujący autoryzowani dilerzy samochodowi, którzy w zależności od charakteru współpracy mogą być także odrębnymi administratorami danych;
  • dostawcy usług zaopatrujących Motonegocjator w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację umowy świadczenia usług funkcjonalności Serwisu oraz zarządzanie organizacją administratora (w szczególności firmy kurierskie i pocztowe, podmioty świadczące usługi IT, marketingowe, dostawcy usług prawnych i doradczych oraz ich upoważnieni pracownicy);
  • podmioty dokonujące analityki danych w celu personalizacji reklam i będące w tym zakresie odrębnymi administratorami – Google, Facebook.
  • organy publiczne w ramach walki z oszustwami i nadużyciami.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Aby ciągle usprawniać działanie Serwisu dane będą przekazywane także odbiorcom w państwach trzecich tj. Google Llc z siedzibą w Mountain View, California i Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, California (Stany Zjednoczone),podlegających certyfikacji w ramach „Tarczy Prywatności”.

VI. Dzieci

Serwis nie został zaprojektowany z myślą o dzieciach, ani też nie jest adresowany do dzieci.

VII. Okres przechowywania danych

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to potrzebne do realizacji celów do jakich je zgromadzono lub dłużej niż jest to określone prawem. Dane osobowe przetwarzane w celach objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane w tych celach do czasu odwołania zgody.

VIII. Środki bezpieczeństwa

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Państwa praw i wolności i zapewniamy, że Państwa dane są̨ : przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty.

Za chwilę zostaniesz przekierowany na stronę Dealera oferującego wybrany pojazd.